Disclaimer

De inhoud en de informatie zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid. Bovendien behouden wij ons het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de beschikbaar gestelde informatie. De inhoud en de structuur van deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Voor het reproduceren van de inhoud en informatie, in het bijzonder voor het gebruik van teksten, tekstdelen of fotomateriaal, is onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist. Voor de inhoud van externe websites, waarnaar wij verwijzen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.